010 - 4133274       info@wozrepetitoren.nl

WOZ Algemeen

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) vindt een aparte manier van taxeren van onroerende zaken plaats, veelal afwijkend van "normale" taxaties. Verder is de woz-beschikking geïntroduceerd, en vormt nu o.a. de basis voor de heffing van verschillende belastingen.

WOZ-beschikking
Centraal staat de door de gemeente af te geven woz-beschikking. Het belang van deze woz-beschikking wordt steeds groter omdat steeds meer belastingen van de woz-waarde uitgaan. Dit zal in de toekomst nog meer toenemen. Daarnaast worden bijvoorbeeld reeds hypotheken verstrekt op basis van woz-beschikkingen. Vervolgens speelt de woz-waarde een rol in de bestrijding van de vastgoedcriminaliteit en bij het bepalen van de huurwaarde van woningen in het sociale segment.

WOZ-examen: van centraal examen naar modulair systeem
Sinds 1997 verzorgen de WOZ repetitoren de succesvolle Stoomcursus Wet woz, die opleidde voor het centrale WOZ-examen. Dat examen was oorspronkelijk bedoeld voor taxateurs die WOZ-taxaties gingen verrichten. Later gingen steeds meer mensen met andere achtergronden werkzaamheden voor de WOZ-uitvoeren en velen van hen hebben het WOZ-examen gehaald of geprobeerd te halen. Eind van dit jaar (2018) eindigt de mogelijkheid om dit WOZ-examen te doen. Eén centraal WOZ-examen voor alle disciplines werkzaam in de WOZ (one size fits all) sluit niet meer aan op de afzonderlijke specificaties die nodig zijn om de WOZ-uitvoering tot een succes te maken.
Vanaf 2019 zal het mogelijk zijn om examen te doen in verschillende modules rondom de WOZ. Dit modulaire WOZ-examen sluit aan op de twintig door de Waarderingskamer beschreven rollen voor de uitvoering van de Wet WOZ.  Omdat het niet mogelijk is voor elke rol een afzonderlijk examen te organiseren zijn deze rollen geclusterd in zes modulen, een basismodule en vijf verdiepingsmodulen. Centraal staat de basismodule WOZ. Onze vernieuwde stoomcursus zal gaan opleiden voor deze basismodule WOZ en gaat daarom Stoomcursus basismodule WOZ heten. Deze basismodule is geschikt voor iedereen die kennis van de WOZ wil opdoen, Met deze basismodule bent u reeds zeer waardevol voor de WOZ-uitvoeringspraktijk. Ook is deze module reeds voldoende voor de rol "WOZ-medewerker". Daarnaast is de basismodule noodzakelijk voor iedereen die aan vervolgmodulen wil gaan deelnemen.

Het voorbereiden van de nieuwe WOZ-examens in 2019 bevindt zich momenteel in de fase van aanbesteding. Binnenkort zal er meer bekend worden wanneer men de diverse modules van het WOZ-examen voor het eerst zal kunnen doen. Eind 2018 doen de WOZ-repetoren (onderdeel van Groenewegen & Van der Burg) mee aan een pilot van de Waarderingskamer met een proefexamen van de nieuwe basismodule WOZ. Doel hiervan is om de Stoomcursus basismodule WOZ optimaal te laten aansluiten opexamens in 2019.

Vakbekwaamheid
De plicht voor gemeenten om woz-conform te taxeren en woz-beschikkingen te nemen heeft ertoe geleid dat bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) een aparte Kamer WOZ is ingesteld.Voor de WOZ-taxateurs (woningen en niet-woningen) lopen de vakbekwaamheidseisen parallel met de vakbekwaamheidseisen voor taxateurs. Het NRVT biedt de mogelijkheid aan taxateurs om zich als registertaxateur (RT) in te schrijven, in de WOZ-kamer. Bij NRVT is inschrijving als WOZ-taxateur mogelijk, wanneer men naast examens op terrein van vastgoedkennis en algemene taxatieleer de geschetste modules voor WOZ-taxateur woningen of WOZ-taxateur niet-woningen heeft gedaan. Meer informatie over inschrijven als Register Taxateur WOZ vindt u op de site van het NRVT.

Voor wie is de basismodule WOZ een must?
Een grondige kennis van de regels van de Wet woz is zodoende van groot belang voor taxateurs die in opdracht van de gemeente taxeren, net als beleidsmedewerkers, woz-coördinatoren, projectleiders, werkvoorbereiders, heffingsambtenaren, etc. die bij de gemeente in dienst zijn. Vervolgens is kennis van de Wet woz inmiddels van groot belang voor taxateurs of makelaars die in opdracht van belanghebbenden worden ingeschakeld voor tegentaxaties in bezwaar- of beroepsprocedures. Een tegentaxatie van een woz-gecertificeerde taxateur of makelaar legt bij de belastingrechter uiteraard meer gewicht in de schaal. Voor fiscalisten en accountants is het kunnen beoordelen van de woz-waarde ook van belang. De woz-waarde speelt immers vanaf 2008 een rol bij de afschrijving op onroerende zaken in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting en is vanaf 2010 voor woningen het uitgangspunt voor het bepalen van het vermogen in Box III van de inkomstenbelasting en van het successie- en schenkingsrecht. Voor notarissen en verzekeraars is de woz-waarde vanaf 2010 van belang in het kader van de bestrijding van de vastgoedcriminaliteit. Ook wordt de woz-waarde gebruikt bij het (deels) bepalen van de huurwaarde in het gereguleerde huursegment. Dit heeft tot gevolg dat sommige eigenaren niet meer voor een lagere WOZ-waarde gaan procederen maar juist voor een hogere WOZ-waarde.

Uitstekend carriereperspectief
Ook diegene die nog geheel geen ervaring met taxeren heeft adviseren wij de basismodule WOZ te gaan behalen. Het kan garant staan voor een boeiende baan bij bijvoorbeeld een taxatiebureau, een lokale overheid, etc.. De krapte op de markt van "woz-gecertificeerden" is hier de oorzaak van.