010 - 4133274       info@wozrepetitoren.nl

Docenten

Woz repetitoren Rotterdam is opgericht in 1995 door mr. dr. G. Groenewegen en mr M.P. van der Burg, beiden jarenlang werkzaam in de woz-praktijk (vennoten bij Groenewegen & Van der Burg te Rotterdam). Groenewegen & Van der Burg is een adviesbureau voor de lokale overheid op het gebied van de Wet WOZ en de lokale belastingheffing. Zij beschikken o.a. over een jarenlange ervaring als universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (onderwijs en onderzoek op het vakgebied).

Publikaties
De docenten zijn auteurs van het "Theorie- en oefenboek voor het woz-examen", auteurs van de door Kluwer uitgegeven belastingwijzer "gemeentelijke belastingheffing van ondernemingen", medeauteurs van het door SDU/Vermande uitgegeven boek 'Wegwijs in de gemeentelijke belastingen en de Wet woz" en medeauteurs van het door Kluwer uitgegeven hand- en studieboek "Compendium gemeentelijke belastingen en de Wet woz " en zijn bewerkers van de fiscale encyclopedie ‘De Vakstudie’ van Kluwer . Beiden verzorgen talloze vakpublicaties, adviezen, lezingen en assisteren bij bezwaar- en beroepsprocedures onder andere op het vakgebied van de Wet woz. Kortom, de docenten zijn toonaangevend op het vakgebied van de woz en de lokale belastingen.