010 - 4133274       info@wozrepetitoren.nl

Formule Stoomcursus basismodule WOZ
De Stoomcursus basismodule WOZ van de woz repetitoren Rotterdam is gebaseerd op de formule van onze alom bekende Stoomcursus Wet WOZ, die in de praktijk uitstekend heeft gewerkt gezien de slagingspercentages en onze uiterst tevreden cursisten. Wij verzorgen deze opleiding reeds sinds 1995: ons marktleiderschap is dan ook niet uit de lucht komen vallen. Ook met de vernieuwde stoomcursus basismodule WOZ wordt de mogelijkheid geboden om in een redelijk kort tijdsbestek, toch de volledige WOZ-materie tot u te nemen en u voor te bereiden op het examen van de basismodule WOZ.

De opzet van onze Stoomcursus basismodule WOZ is eenvoudig. De stof wordt compact, volledig en in kleine groepen behandeld door ervaren woz-specialisten. Wij bieden eind 2018 een najaarsopleiding aan die als pilot dient voor het eerste proefexamen voor de basismodule WOZ.
De docenten zijn woz-specialisten en zijn tevens werkzaam in de woz-praktijk (Groenewegen & Van der Burg) en auteurs van belangrijke boekwerken in het vakgebied. Overigens beschikken zij o.a. ook over een jarenlange ervaring als docent belastingrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit resp. rechter-plaatsvervanger bij een rechtbank. Gedurende de cursus wordt ruim aandacht besteed aan examentraining. Het trainen op een succesvolle aanpak van een examen blijkt voor slaging van groot belang te zijn. Centraal staan het vaak als struikelblok ervaren juridische gedeelte, woz-taxatietechnische aspecten, het stelsel van basisregistraties, communicatie en het maken van oefensommen.

Literatuur
De cursus is inclusief de benodigde studieboeken. Dit is in de eerste plaats het door de Woz repetitoren geschreven "Theorie- en oefenboek voor de basismodule WOZ" van ca. 180 pagina's. Hierin wordt de theorie van de basismodule beknopt, systematisch en toegankelijk behandeld. Het geheel is examengericht en met voorbeelden verduidelijkt en bijgewerkt tot de geldende datum voor het volgende examen (wetgeving en jurisprudentie). Ook is inbegrepen een wettenpocket belastingwetten, een opgavenbundel en een studiewijzer. De studiewijzer geeft aan welke stof vooraf dient te worden bestudeerd. Ondanks de zo beperkt mogelijk gehouden stof, hechten wij aan enige voorbereiding grote waarde voor een succesvol afronden van het examen.

Opleidingsdoel
De cursus leidt op voor de basismodule WOZ. Omdat het voorbereiden van het vernieuwde WOZ-examen zich momenteel in de fase van aanbesteding bevindt, zal binnenkort meer bekend worden wanneer men de diverse modules van het WOZ-examen voor het eerst zal kunnen doen. Duidelijk is wel dat gestart zal worden met de basismodule WOZ aangezien deze centraal staat. Deze module is reeds voldoende voor de rol "WOZ-medewerker" en is verder noodzakelijk voor iedereen die in de toekomst aan vervolgmodulen wil gaan deelnemen. Eind 2018 doen de WOZ-repetoren (onderdeel van Groenewegen & Van der Burg) mee aan een pilot van de Waarderingskamer met een proefexamen van de nieuwe basismodule WOZ. Doel hiervan is om de Stoomcursus basismodule WOZ optimaal te laten aansluiten op het examen van de basismodule WOZ in 2019.

Voorkennisvereisten en doelgroep
Specifieke voorkennis is in het geheel niet vereist. De cursus is o.a. bedoeld voor makelaars, taxateurs, rentmeesters, gemeenteambtenaren en hypotheekbemiddelaars, verzekeraars en notarissen, accountants, financieel adviseurs en een ieder die nog geheel geen ervaring heeft met de materie. Wij gaan in beginsel uit van een vooropleiding op minimaal MBO niveau.

"Incompany"mogelijkheden
Bent u een organisatie met meerdere gegadigden voor een woz-opleiding, dan is een zogenoemde "incompany-training" wellicht interessant. Wij verzorgen dan bij uw organisatie een woz-opleiding. Diverse gemeenten, al dan niet samenwerkend, en ook diverse taxatiebureaus (waaronder Grontmij, TOG Nederland, Jones Lang Lasalle, Holland Ruiter, Quality Company etc.) hebben reeds de voordelen van deze variant ervaren. Deze variant voorziet in ieder geval in een grote mate van flexibiliteit aangezien de tijden en data van de opleiding in onderling overleg worden afgesproken. Bovendien kunnen aanzienlijke kostenvoordelen worden behaald.

Ervaren docenten


Hoge slagingspercentages


Klanttevredenheid


Up-to-date